kasaysayan ng ekonomiks
Ang salitang "ekonomika" na hango sa salitang Wikang Kastila "economica" ay mula sa mga salitang Griyego οἶκος [oikos], na nangangahulugang "pamilya, sambahayan, estado" at νόμος [nomos], o "kaugalian, batas" at may literal na kahulugan na "pangangasiwa ng sambahayan" o "pangangasiwa ng estado". Ang isang ekonomista ay isang tao na gumagamit ng konseptong pang-ekonomika at mga datos sa kanyang trahabo, o isang tao na nakatamo ng isang degree sa paksang ito mula sa isang pamantasan. Ang larangang ito ay mahahati sa iba't ibang paraan. Pinakapopular dito ang microecomics (sa antas ng indibidual na pamimili) sa macroeconomics (nagtipon-tipong resulta). Maari rin itong mahati sa positive laban sa normative, mainstream laban sa heterodox, at ayon sa sangay. Ang ekonomika ay may tuwirang paglalapat sa kalakalan, personal na gastusin, at pamahalaan. Mayroong mga teorya na nabuo bilang bahagi ng teoryang pang-ekomika at nailapat sa mga pamimili na walang kaugnayan sa pera sa mga larangang kasinlawak ng kilos ng kriminal, pananaliksik sa agham, kamatayan, politika, kalusugan, edukasyon, pamilya, panliligaw (dating), at iba pa. Pinahihintulutan ito dahil tungkol sa pagpapasya ang ekomomika.
Nagsisimula ang ekonomiya sa premise o proposisyon na kakaunti ang kayamanan at kinakailangang mamili sa pagitan ng mga napapaligsahang alternatibo. Sa ibang salita, binibigyan ng pansin ng ekonomika ang mga tradeoff. Sa kakulangan, kung pipili sa isang alternatibo, nangangahulugang sinusuko ang isang pang alternatibo—ang halaga ng pagkakataon (opportunity cost). Nililikha ng halaga ng pagkakataon ang isang tahasang ugnayan ng halaga sa pagitan ng nagpapaligsahang alternatibo. Sa karagdagan, sa parehong nakasalig sa merkado (market oriented) at nakaplanong ekonomika, kadalasang di na tahasang ipinapaliwanag ang dami ng kakulangan sa pamamagitan ng kaugnay na halaga.
Tinutukoy ang ekonomika na "malungkot na agham". Unang binansag ito ni Thomas Carlyle, na pinaboran ang isang sistema ng ekonomika na nakabatay sa pang-aalipin, upang tanggihan ang mga nangungunang ekonomista noong dekada 1840, na mga karaniwang libertaryo na sumasalungat sa pang-aalipin. Ngayon, kad
 • A Short History of Economics It is easy to assume that the way we understand the economy today is the way it has always been understood. However, the ideas of economics ...
  www.pinoyhenyo.com/kasaysayan_ng_ekonomiks-20080612064501826.html
 • Ang agham panlipunan ay tumutukoy sa pag-aaral kung paano ang tao ay nakikisalamuha sa kanyang kapwa tao at pangkat ng mga tao sa lipunan. Hindi ito makaaalis sa maraming ...
  economics000rainargifel.wordpress.com/kasaysayan-ng-ekonomiks-bilang-isang-agham...
 • Ang maikling kasaysayan ng ekonomiks: video, images, news, and photos. Find out what is being said on Twitter, in the News, and around the web about ang maikling ...
  www.instameme.com/ang+maikling+kasaysayan+ng+ekonomiks
 • Panitikan at Wika question: Magbigay ng maikling kasaysayan ng ekonomiks? Ang Ekonomik's ay matagal ng umiiral sa balat ng mundo..sa tiningin ko'y..ibat-ibang tao ang ...
  tl.answers.com/Q/Magbigay_ng_maikling_kasaysayan_ng_ekonomiks
 • Kasaysayan Pulitika at Lipunan question: Ano ang kasaysayan ng ekonomiks? Ang salitang ekonomika na hango sa salitang Wikang Kastila economica ay mula sa mga salitang ...
  tl.answers.com/Q/Ano_ang_kasaysayan_ng_ekonomiks
 • Can you answer this question? Answer it or... follow discuss research share Facebook Twitter Search Related answers: Magsaliksik ng katuturan ng maikling kwento? ang ...
  wiki.answers.com/Q/Magsaliksik_ng_maikling_kasaysayan_ng_ekonomiks
 • ang economics ay isang agham panlipunan na tumutukoy sa lubusang paggamit ng limitadong yaman upang matugunan ang pangangailangan at walang hanggang hilig ng isang tao
  wiki.answers.com/Q/Anu_ang_kasaysayan_ng_economics
 • Kasaysayan ng Daigdig Ekonomiks MAPEH (Music, Arts, Physical Education and Health) MAPEH 1 MAPEH 2 MAPEH 3 MAPEH 4/CAT(Citizenship Advancement Training)
  www.reference.com/browse/Araling+panlipunan+III+%3A+kasaysayan+ng+daigdig,+para+sa...
 • You are not logged in. ... AP I - Kasaysayan ng Pilipinas- Part B(Aralin 53- 57) ... AP IV - Ekonomiks
  www.bse.portal.ph/ocw/course/category.php?id=4
 • Antropolohiya - Arkeolohiya - Ekonomiks - Etika - Heograpiya - Kasaysayan - Kasaysayan ng agham at teknolohiya - Wika - Linggwistika - Mitolohiya - Pilosopiya - Agham pampolitika - ...
  tl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tingnan_ang_buod
alasang ginagamit ito para banggitin ang pabibigay diin sa kakulangan sa ekonomiya.

You are viewing kasaysayan ng ekonomiks and you can find this kasaysayan ng ekonomiks @ http://rocketmusicandvideo.blogspot.com/2011/06/kasaysayan-ng-ekonomiks.html, you can share this kasaysayan ng ekonomiks if tyou this its usefull kasaysayan ng ekonomiks.